Uwaga!
Ta kopia systemu CMS jest licencjonowana dla innej domeny!

Was it working good before? If you just parked additional domain to this website,
maybe this is a problem - please go to website builder again and update your license with new domain
- or contact your website builder provider

Objawy traumy » trauma.org.pl - Somatic Experiencing

Objawy traumy

Objawy traumy:

Lista stu objawów traumy. Lista ułożona została z myślą o ofiarach wypadków samochodowych jednak może być pomocna przy również dla osób, które doświadczyły innych rodzajów traum. Jest to narzędzie do autodiagnozy i określenia obszarów, którymi należałoby się zająć w ramach terapii traumy.


Zakreśl siłę danego symptomu na skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak jakichkolwiek trudności czy negatywnego wpływu, natomiast 5 oznacza skrajne natężenie trudności i negatywny wpływ na twoje życie.

Objawy traumy

1

Poczucie bezradności i/lub bezsilności

0  1  2  3  4  5

2

Brak koncentracji i skupienia

0  1  2  3  4  5

3

„Dziury w pamięci” – szczególnie w odniesieniu do traumatycznych wydarzeń

0  1  2  3  4  5

4

Dezorientacja – w odniesieniu do czasu, przestrzeni, kierunku ruchu

0  1  2  3  4  5

5

Skłonność do wypadków

0  1  2  3  4  5

6

Poczucie braku kontroli

0  1  2  3  4  5

7

Poczucie bycia zamrożonym, sparaliżowanym, znieruchomiałym

0  1  2  3  4  5

8

Powtarzające się sny związane z traumatycznym wydarzeniem

0  1  2  3  4  5

9

Intruzywne obrazy związane z traumatycznym wydarzeniem, np. nie możesz przestać go sobie wyobrażać

0  1  2  3  4  5

10

Flashbacki, które powodują, że masz poczucie ponownego przeżywania wypadku

0  1  2  3  4  5

11

Zaburzony rytm snu (zaznacz jeden)

bezsenność      zbytnia senność      oba objawy

0  1  2  3  4  5

12

Letarg, wyczerpanie, chroniczne zmęczenie

0  1  2  3  4  5

13

Koszmary nocne lub nagłe budzenie się w silnym lęku

0  1  2  3  4  5

14

Skrajne zmiany nastroju

0  1  2  3  4  5

15

Wybuchy gniewu lub wściekłości

0  1  2  3  4  5

16

Przesadna ostrożność

0  1  2  3  4  5

17

Lęk przed byciem obserwowanym lub śledzonym

0  1  2  3  4  5

18

Częste wpadanie w reakcję przestrachu

0  1  2  3  4  5

19

Poczucie przytłoczenia

0  1  2  3  4  5

20

Poczucie bycia przegranym, nieodpowiednim, niezdolnym do zrobienia czegokolwiek

0  1  2  3  4  5

21

Poczucie dezorientacji lub fragmentacji

0  1  2  3  4  5

22

Nadmiar energii (nadpobudliwość)

0  1  2  3  4  5

23

Chęć ucieczki lub fantazje na ten temat

0  1  2  3  4  5

24

Niezdolność do czucia ciężaru ciała, poczucie bycia na zewnątrz siebie

0  1  2  3  4  5

25

Poczucie fizycznej ciężkości, ociężałości

0  1  2  3  4  5

26

Gubienie rzeczy osobistych, takich jak klucze, okulary etc.

0  1  2  3  4  5

27

Poczucie odcięcia, zagubienia, nieobecności

0  1  2  3  4  5

28

Trudności w orientacji czasowej, spóźnianie się na umówione spotkania

0  1  2  3  4  5

29

Trudności w orientacji w przestrzeni, np. potykanie się o coś, wpadanie na coś

0  1  2  3  4  5

30

Unikanie bodźców uruchamiających lub skojarzeń z wydarzeniem, np. lęk przed jazdą po autostradzie

0  1  2  3  4  5

31

Ataki paniki

0  1  2  3  4  5

32

Niepokój

0  1  2  3  4  5

33

Nudności lub wymioty

0  1  2  3  4  5

34

Wstyd

0  1  2  3  4  5

35

Samokrytyka lub obwinianie samego siebie

0  1  2  3  4  5

36

Uczucie zbytniego„naładowania”, naelektryzowania w ciele

0  1  2  3  4  5

37

Obsesyjne wracanie do wydarzenia, ciągłe opowiadanie o nim

0  1  2  3  4  5

38

Rozregulowane nawyki żywieniowe (zakreśl jedno)

przejadanie się      niedojadanie      obie formy

0  1  2  3  4  5

39

Łatwe rozpraszanie uwagi

0  1  2  3  4  5

40

Chroniczny ból

0  1  2  3  4  5

41

Nadmierna czujność lub bycie „w pogotowiu”

0  1  2  3  4  5

42

Niezdolność do radzenia sobie z normalnym stresem

0  1  2  3  4  5

43

Izolacja społeczna

0  1  2  3  4  5

44

Zawężenie, przytłumienie, poczucie zamknięcia

0  1  2  3  4  5

45

Brak zaufania

0  1  2  3  4  5

46

Małe lub brak poczucia możliwości wyboru

0  1  2  3  4  5

47

Brak zainteresowań w życiu

0  1  2  3  4  5

48

Ogólny lęk lub złość, np. przekonanie, że wszyscy kierowcy jeżdżą niebezpiecznie

0  1  2  3  4  5

49

Nadmierne zamartwianie się

0  1  2  3  4  5

50

Zaburzone związki z ludźmi

0  1  2  3  4  5

51

Alienacja, przekonanie, że nikt mnie nie rozumie

0  1  2  3  4  5

52

Nawiązywanie więzi z innymi na gruncie traumy

0  1  2  3  4  5

53

Nagła lękliwość bez żadnej widocznej przyczyny

0  1  2  3  4  5

54

Obawa, że zdarzy się niebezpieczna sytuacja

0  1  2  3  4  5

55

Niekontrolowane wybuchy gniewu

0  1  2  3  4  5

56

Chęć krzywdzenia siebie lub innych

0  1  2  3  4  5

57

Utrata zainteresowania seksem

0  1  2  3  4  5

58

Zawroty głowy

0  1  2  3  4  5

59

Poczucie, że ktoś może kontrolować moje myśli

0  1  2  3  4  5

60

Lęk przed byciem samemu

0  1  2  3  4  5

61

Lęk przed przebywaniem z innymi

0  1  2  3  4  5

62

Płaczliwość

0  1  2  3  4  5

63

Niezdolność do płaczu

0  1  2  3  4  5

64

Lęk przed opuszczeniem domu lub znajomego terenu

0  1  2  3  4  5

65

Postawa „Wszystko jest w porządku”

0  1  2  3  4  5

66

Brak poczucia, że istnieje jakaś przyszłość

0  1  2  3  4  5

67

Utrata kreatywności

0  1  2  3  4  5

68

Depresja

0  1  2  3  4  5

69

Roztrzęsienie

0  1  2  3  4  5

70

Apatia, brak energii do życia

0  1  2  3  4  5

71

Poczucie bycia martwym albo przebywania na ziemi niczyjej

0  1  2  3  4  5

72

Trudność w rozpoczynaniu projektów

0  1  2  3  4  5

73

Zaczynanie wielu projektów i niekończenie ich

0  1  2  3  4  5

74

Nadwrażliwość na dźwięki lub światło

0  1  2  3  4  5

75

Łatwość urażenia własnych uczuć

0  1  2  3  4  5

76

Drażliwość, przesadzone reakcje

0  1  2  3  4  5

77

Kompulsywne, wielokrotne sprawdzanie wszystkiego

0  1  2  3  4  5

78

Odreagowywanie (acting out)

(Zakreśl prawdziwe dla siebie)

Rzucanie przedmiotami     krzyczenie     uderzanie lub kopanie

0  1  2  3  4  5

79

Wszystko wydaje się obciążające lub przerastające możliwości

0  1  2  3  4  5

80

Poczucie, że moje ciało jest słabe

0  1  2  3  4  5

81

Fatalizm, poczucie, że stanie się coś złego

0  1  2  3  4  5

82

Niespokojność

0  1  2  3  4  5

83

Kołatanie serca, szybki lub nieregularny rytm serca

0  1  2  3  4  5

84

Brak pamięci pewnych aspektów traumatycznego wydarzenia

0  1  2  3  4  5

85

Trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi, w poczuciu bliskości z innymi

0  1  2  3  4  5

86

Trudności w podejmowaniu decyzji

0  1  2  3  4  5

87

Poczucie winy, żalu, wstydu

0  1  2  3  4  5

88

Odrętwienie, znieczulenie uczuć i zmysłów

0  1  2  3  4  5

89

Kłopoty z żołądkiem, nudności, napięcia

0  1  2  3  4  5

90

Poczucie bezwartościowości, nieadekwatności

0  1  2  3  4  5

91

Poczucie, że moje życie jest wciąż zagrożone

0  1  2  3  4  5

92

Zwiększona częstotliwość oddawania moczu

0  1  2  3  4  5

93

Zmiany ciepłoty ciała – chłód lub fale gorąca

0  1  2  3  4  5

94

Postrzeganie przyszłości przez pryzmat traumy

0  1  2  3  4  5

95

Poczucie bycia atakowanym lub w niebezpieczeństwie

0  1  2  3  4  5

96

Zalanie emocjami (niezdolność do kontroli emocji)

0  1  2  3  4  5

97

Zwiększonej pośpiech

0  1  2  3  4  5

98

Obsesyjne myślenie o wypadku

0  1  2  3  4  5

99

Poczucie przerażenia jako świadka traumatycznego zdarzenia

0  1  2  3  4  5

100

Poczucie, że moje życie jest w niebezpieczeństwie od czasu wypadku

0  1  2  3  4  5

 

 

 

 Podkreśl objawy, które zaznaczyłeś jako 3, 4 lub 5. Te wyniki wskazują na umiarkowane i silne trudności, które wymagają twojej uwagi.